سایت اعضای هیات علمی دانشگاه محلات - سایت اعضای هیات علمی دانشگاه محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

اعضای هیات علمی

گروه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
مسعود پاک نهاد مهندسی عمران دکتری تخصصی استادیار mpaknahad[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
پدرام حسینی مهندسی عمران دکتری تخصصی استادیار p.hosseini[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
آرش خسروی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار a.khosravi[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
مرتضی رجب زاده مهندسی صنایع دکتری تخصصی استادیار m.rajabzadeh[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه علوم کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
داریوش حیدری ابرساختارها دکتری تخصصی استادیار dheidari[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
محمدجواد نجفی آرانی نظریه گراف و شبکه دکتری تخصصی استادیار mjnajafiarani[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
مهسا میرزرگر نظریه گروه ها دکتری تخصصی استادیار m.mirzargar[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
فرشید جعفریان مهندسی مکانیک-ساخت و تولید دکتری تخصصی استادیار fjafarian[at]mahallat.ac.ir 43242411-13 2402 مشاهده
مجید سبک روح ساخت و تولید دکتری تخصصی استادیار msabokrouh[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
داود مظاهری تهرانی مهندسی شیمی دکتری تخصصی استادیار dmazaheri[at]mahallat.ac.ir 43242411-13 2402 مشاهده
زهرا خدامی مرقی مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) دکتری تخصصی استادیار z.khoddami@mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه علوم پایه

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب