برنامه هفتگی - سایت اعضای هیات علمی دانشگاه محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

دکتری

مهندسی عمران-سازه

08648532442

2442

p.hosseini@mahallat.ac.ir & pedram.hosseini10@gmail.com

پدرام حسینی


برنامه هفتگی

ايام هفته10:00 - 8:0012:00 - 10:0013:30 - 12:0015:30 - 13:3017:30 - 15:3019:30 - 17:30
شنبه
يک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه